ISO standard

2007. aasta novembris läbis Luisa Tõlkebüroo edukalt kvaliteedijuhtimissüsteemi auditi ja sai ISO 9001:2000 kvaliteedisertifikaadi omanikuks. 2009. aasta novembris läksime eduka kordusauditi käigus üle samal aastal jõustunud standardile ISO 9001:2008.

Nüüd on Luisal uuendatud ja ajakohane kvaliteedijuhtimissüsteem, mis vastab uusimale standardile. Igal aastal toimub kordusaudit, mille edukas läbimine tagab kvaliteedijuhtimissüsteemi ajakohasuse. Kõik kordusauditid on läbitud edukalt.

ISO kvaliteedijuhtimissüsteemi on lõimitud ka Euroopas välja antud ja 2007. aastal eesti keelde tõlgitud standard EVS-EN 15038:2006, mis sisaldab nõudeid tõlketeenuse kohta.