Luisa Tõlkebüroo juurutas 2013. a jaanuaris koostöös Eesti kõrgkoolidega juunioriprogrammi!

2013. aasta jaanuariks oli eeltöö tehtud ja aeg küps uue teenuse sünniks. Luisa Tõlkebüroo koos Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnaga töötasid välja Baltikumis ainulaadse lahenduse – juunioriprogrammi. Noored andekad konkursi läbinud tõlkijad töötavad Luisa vanemtoimetajate ja -tõlkijate käe all ning teevad reaalseid tõlketöid, hankides samal ajal tõlkepraktikat. Selle programmiga toetame andekaid noori, teisalt aga pakume klientidele odavamat tarbetõlketeenust.

Juunioriteenus erineb meie tavateenusest selle poolest, et
a) teenuse hind on soodsam,
b) tekste tõlgib noortõlkija
ehk tõlkekogemusi hankiv keelehuviline (enamjaolt üliõpilane), kes on tunnistatud perspektiivikaks noortõlkijaks teatud keelesuunal ja teatud teema(de)l.

Juunioriteenus tähendab, et tekste tõlgib noortõlkija, kes on läbinud konkursisõela kui väga hea potentsiaaliga tõlkija. Noortõlkijate teemadering on igapäevasem: ärikirjavahetus, artiklid, õppematerjalid, mahukate materjalide sisukokkuvõtted (arusaamise eesmärgil), kasutusjuhendid, turismi- ja hotellinduse tekstid jpm. Juunioriteenuse hind on kõige soodsam.

Vanemtoimetaja või muu kogenud keeletoimetaja ning sageli ka erialatõlkija kontrollivad noortõlkija töö üle. Toimetaja teeb põhjaliku keelelise toimetamise ning lisaks annab noortõlkijale edasise arengu huvides tagasisidet ja juhiseid. Keeleline toimetamine tähendab keele-, sõnastus- ja loogikavigade parandamist, terminite ja stiili ühtsuse, teksti üleüldise selguse ja hea loetavuse tagamist.

Tehniline toimetaja teeb väljastusülevaatuse. Tema on viimane lüli, kes kõrvutab alg- ja sihtteksti, kontrollib, et tõlkes on kõik olemas ja õigel kujul (numbrid, nimed, lõigud, pealkirjad jne), teeb vajalikud kujundus- ja küljendustööd ning korrastab tõlkemälu.

Kuula intervjuusid juunioriprogrammi asjaosalistega siit!

Loe lisaks meie noorte tegemistest infolehest!

Tartu Ülikooli tublide kandidaatide edust juuniorkonkursil saad lugeda TÜ uudistest!

Programmi ei kuulu igasugused tõlked. Loomulikult ei saa see hõlmata ülimat täpsust nõudvaid keerukaid tekste, näiteks keerulisi lepinguid, kliiniliste uuringute järeldusi jms. Siia kuuluvad siiski ennekõike n-ö lihtsamad materjalid ehk tarbetekstid:

  • ärikirjavahetus, lihtsamad erialatekstid,
  • toote- ja firmatutvustused, kasutusjuhendid,
  • üldisemad (õppe)tööks vajalikud tekstid, resümeed,
  • sisukokkuvõtted jne.

Enamtellitavate keelesuundade hinnad (1 lk = 1800 tähekohta + km):
- inglise keelest eesti keelde 
– al 10,50 eurot,
- eesti keelest vene keelde ja vene keelest eesti keelde – al 10,50 eurot,
- eesti keelest inglise keelde – al 10,75 eurot / üliõpilastele resümeed 10 eurot. 

Pakume veel järgmisi keelesuundi: eesti-saksa-eesti, eesti-prantsuse-eesti, eesti-itaalia-eesti, inglise-itaalia, inglise-saksa, hollandi-eesti, inglise-vene-inglise, soome-eesti-soome, soome-vene, rootsi-eesti-rootsi, hispaania-eesti, hiina-eesti, jaapani-eesti ja ladina-eesti. 

Teema sobivuse ja parima hinna ütleb meie juunioriosakonna spetsialist:

 

projektijuht Anne Nestor
kontakt: juunior@luisa.ee, 626 4283