3. mail korraldas Eesti Tõlkebüroode Liit infohommiku

10. mai 2017

Infohommiku eesmärgiks oli aidata muuta tõlketeenuste hangete korraldamine tulemuslikumaks ja läbipaistvamaks. Infohommikul tutvustati Eesti Tõlkebüroode Liidu koostatud soovitusi hankekorralduse kohta ja suulise tõlke eripärasid. Eesti Tõlkebüroode Liidu üldised soovitused hanke koostajale on tutvumiseks siin. Head lugemist!