Käännöspalvelut

Käännökset kolmella eri tasolla

Vuonna 1992 perustettu Luisa on Viron suurin ja yksi Baltian merkittävimmistä käännöstoimistoista.
Meillä on riittävät resurssit ja taidot vastata kaikkein vaikeimpiinkin kysymyksiin.

Aihepiiristä, kieliparista ja tekstin käyttötarkoituksesta riippuen tarjoamme käännöksiä kolmella eri tasolla tavanomaisista käännöksistä aina monimutkaisiin erikoisalan teksteihin.

Valikoimaamme kuuluu yli 350 eri palvelua: käännöstyöt yli 300 kieliparin välillä, tekstin oikoluku ja toimittaminen, eri tiedostoformaattien käännökset stilisointeineen, auktorisoidun kääntäjän palvelut (asiakirjakäännökset 20 kielelle), konsekutiivi-, simultaani- ja konferenssitulkkaus, vieraskielisten tekstien lukeminen ja tallennus audiotiedostoina, verkkosivutekstien lokalisointi kohdemaan markkinoita varten, painoa edeltävä oikoluku, referoivat käännökset, dokumenttielokuvien tekstitysten käännökset jne.

Samalla kertaa useille eri kielille tehtävät kokonaispalvelut ovat erittäin suosittuja, esimerkiksi suomen ja englannin kielistä viron, latvian, liettuan ja venäjän kielille. Vaihtoehtoja on lähes rajattomasti.

Henkilökuntaamme kuuluu 50 eri kansallisuuden omaavaa kääntäjää, kielitieteilijää, terminologia, juristia, talousalan asiantuntijaa, kemistiä, lääkäriä, biologia, sotilasalan asiantuntijaa, insinööriä, opettajaa, psykologia, it-osaajaa ja pankkialan asiantuntijaa, jotka tekevät käännöksiä, oikolukua ja tekstien stilisointia omalla äidinkielellään.

JUNIORIPALVELU

Junioripalvelu toimii seuraavasti:

  • annamme käännöksen tehtäväksi juniorille, joka kääntää sillä kielisuunnalla ja aiheilla, joihin hän on saanut vanhemman toimittajan hyväksynnän
  • käännöksen valmistuttua vanhempi toimittaja (kaikkien tekstien osalta natiivi kielenkäyttäjä) tarkistaa käännöksen sisällön ja oikolukee tekstin
  • käännös lähetetään teknisen toimittajan suorittamaan viimeistelytarkistukseen.

Junioripalvelu on noin 25 % edullisempaa kuin klassinen käännöspalvelu.

Juniorikääntäjä on ainutlaatuiseen junioriohjelmaan päässyt tavoitteellinen nuori kääntäjä, joka työskentelee Luisan vanhemman toimittajan alaisuudessa.

Juniorikäännös on juniorin sopivalla teemalla ja kielisuunnalla tekemä käännös, jonka vanhempi toimittaja on tarkistanut. Juniorikäännöksenä tilataan lähinnä ansioluetteloita, hotelli-, kylpylä- ja matkailualan tekstejä, opetustekstejä, talous-, urheilu- ja kulttuurialan artikkeleita, pidemmistä tekstikokonaisuuksista tehtyjä yhteenvetoja, yleissopimuksia, kirjeitä, käyttöohjeita (tulostimet, matkapuhelimet, kodin tekniikka ym.), terveydenhuoltoalan tekstejä, historiallisia tekstejä ja helpompia pankkialan tekstejä.

• 14 kieliparia • 65 junioria • 30 käännösaihetta

KLASSINEN KÄÄNNÖSPALVELU

Luotettava ja varma käännöspalvelu, jonka parissa Luisa on toiminut jo yli 25 vuoden ajan. Nämä käännökset muodostavat 80 % kaikista tilauksista.
Tämä on vanha, hyvä ja kaikkein yleisin palvelu. Kääntäjä kääntää ja toimittaja toimittaa.

Erikoistunut kääntäjä on korkeasti koulutettu ja kokenut asiantuntija, joka on erikoistunut tietylle alalle. Peruskoulutukseltaan hän voi olla kääntäjä tai filologi, tai vaikkapa juristi, hoitoalan osaaja tai tekniikan, talous-, pankki-, markkinointi- tai mainosalan asiantuntija.

Oikolukija tarkastaa käännöksen kielellisen oikeellisuuden. Käännöstoimisto Luisassa myös oikolukijat ovat erikoistuneet tietyille aloille, kuten esimerkiksi tekniikkaan, juridiikkaan, talouteen, lääketieteeseen, kemiaan tai mainoksiin.

Oikolukija korjaa mahdolliset kieli-, sanasto- ja logiikkavirheet, ja tarkastaa tyylin ja käytettyjen termien yhteneväisyyden. Eli lyhyesti: takaa tekstin selkeyden ja luettavuuden ja muokkaa tekstin käyttövalmiiksi.

Tekninen toimittaja stilisoi tekstin. Hän on ketjun viimeinen lenkki, joka suorittaa lähde- ja kohdetekstin vertailun, tarkistaa, että käännöksessä on kaikki paikoillaan ja oikeassa muodossa (numerot, nimet, kappaleet, otsikot), tekee tarvittavat asettelu- ja taittotyöt sekä ylläpitää käännösmuistia.

• 50 kieltä • yli 200 kielisuuntaa • 55 käännösaihetta

EKSTRAPALVELU

Jotkut tekstit ovat sen verran vaativia, että käännösprosessiin on hyvä ottaa lisätyövoimaa. Ekstrapalvelu tilataan lähinnä silloin, kun on järkevää käyttää erikoisalan kääntäjän lisäksi lisätyövoimaa – esimerkkinä painoon menevät tekstit, mainokset, ohjekirjat ja muut erikoismateriaalit. Näille teemme lisätoimituksen, ja taiton ja muotoilun jälkeen vielä painoa edeltävän tarkistuksen. Joitakin erityisalojen tekstejä käsiteltäessä mukaan otetaan vielä alan asiantuntija, esimerkiksi erityisalan toimittaja.

Ekstra merkitsee, että projektityöryhmässä on yksi lisähenkilö. Tekstin parissa työskentelee siis yksi ylimääräinen silmäpari, mikä lisää varmuutta lopputuloksen täydellisestä onnistumisesta.

Asiakas saa meiltä valmiin tekstin, joka on kääntämisen jälkeen toimitettu kahteen kertaan. Mikäli kyse on painotuotteesta, teksti on myös painotalon vaatimusten mukaan muotoiltu ja taitettu.

EKSTRAPALVELU

erikoistunut kääntäjä + erikoistunut toimittaja + oikolukija + stilisointi

KLASSINEN
KÄÄNNÖSPALVELU

erikoistunut kääntäjä + oikolukija + stilisointi

JUNIORIPALVELU

juniorikääntäjä + vanhempi toimittaja + stilisointi

KESKO 2017: Yhteistyö Luisan kanssa on sujuvaa, sähköposteihin ja tarjouspyyntöihin vastataan nopeasti. Olemme olleet saamaamme palveluun ja joustavuuteen erittäin tyytyväisiä.

Luisan ainutlaatuisuus

Toimintamme kulmakiviä ovat kokemus (perustettu vuonna 1992), monipuolisuus (Viron suurin käännöstoimisto vuodesta 1997), henkilökohtainen palvelu (12 erinomaista ja nopeaa projektipäällikköä) ja elämänilo!

Meillä on

  • Kahdeksan selkeästi rajattua osastoa erikoistuneine kääntäjineen ja lisäksi ulkomaanosaston alaosastoina suomen ja venäjän osastot.
  • Auktorisoidun kääntäjän palvelut kaikilla Virossa palveltavilla kielillä
  • Toimistot Tallinnassa ja Tartossa
  • Kolmitasoinen palvelu vuodesta 2012. Yhdessä Tarton yliopiston kanssa kehitelty Junioripalvelu on edelläkävijä koko Euroopassa.