Tõlketeenused

Aitame Sind veel 50 erineval moel: mh kujundame, subtitreerime, lokaliseerime

Tõlkimine ja toimetamine ehk tõlketeenuse osutamine on meie põhitegevus. Populaarseimad on kirjalikud ja suulised tõlketeenused. Pakume kokkuvõtvalt järgmist: kirjalik tõlge, suuline tõlge (sünkroontõlge, järeltõlge, sosintõlge), vandetõlge, kujundustööd (nii tõlketöödega kaasnevad kui nullist kuni trükikojani küljendustööd), notariaalselt kinnitatud tõlge, keelekorrektuur, toimetamine, trükieelne väljastuskontroll, juunioritõlge, transkribeerimine, subtitreerimine jpm. Tõlgime ja toimetame üle 50 erinevas keeles.

Pakume tõlkeid kolmel tasandil – iga vajaduse järgi ja igale sihtrühmale. Lihtsamatest kuni keerukateni. Enimtellitud on tõlge koos väljastuskontrolliga ja tõlge koos toimetamise ja väljastuskontrolliga ehk klassikaline tõlketeenus. Olenevalt tekstide keerukusest erinevad ka tegijad ja hinnatasemed.
Luisa on kolmetasandilise teenuse teerajaja Eestis.

Luisa Tõlkebüroo on Eesti tõlkemaastikul suurim – nii töötajate koguarvu kui ka klientuuri poolest. Tartu ja Tallinna kontori tosin projektijuhti teenindavad päevas üle 80 kliendi ning pidevalt on töös 75 tõlkijat ja 30 keeletoimetajat.

Oleme alates asutamisaastast 1992, mil personali moodustas üks töötaja, kasvanud kõiki valdkondi hõlmavaks peaaegu 400 kaastöötajaga „keelelinnakuks“, kus on kaheksa selgepiirilist „kvartalit“ ehk osakonda: üldosakond, tehnikaosakond, meditsiiniosakond, õigus- ja majandusosakond, dokumendiosakond, juunioriosakond, välisosakond (muu hulgas Soome ja Venemaa allosakonnad) ning kujundusosakond.

Luisa Tõlkebüroo on sertifitseeritud standardite ISO 9001:2015 ja ISO 17100:2015 kohaselt.

 Luisa Tõlkebüroo töötleb isikuandmeid lepingute täitmise ja kvaliteetse tõlketeenuse osutamise eesmärgil. Meie isikuandmete kaitse põhimõtetega tutvu siin.

JUUNIORITEENUS

… on noore tõlkija ja vanemtoimetaja ühistöö tulemus.

Juunioriteenust arendame üheskoos Tartu Ülikooliga.

Juunioritõlke korral tegutseme nii:
– anname tõlke töösse juuniorile, kes tõlgib keelesuunal ja teemadel, milles ta on saanud meie vanemtoimetajate heakskiidu,
– pärast tõlke valmimist toimetab vanemtoimetaja (kõikidel keeltel emakeelne keelekasutaja) teksti sisuliselt ja teeb ka keelekorrektuuri,
– lõpetuseks läbib materjal ka väljastuskontrolli, mille teeb tehniline toimetaja.
Juunioriteenus on ∼25% soodsam kui klassikaline teenus.

Seega töötavad noortõlkijad meie vanemtoimetajate käe all ning tegelevad enamasti tarbetekstidega – nende hulka kuuluvad näiteks ärikirjavahetus, artiklid, haridus- ja sotsiaalteemad, lihtsamad kasutusjuhendid, toitlustus, noorsootöö tekstid, koolitus- ja õppematerjalid, sisukokkuvõtted, ajaloo-, turismi- ja hotellindustekstid jpm. Juunioriteenust arendame üheskoos Tartu Ülikooliga.

• 12 keelepaari • 65 juuniori • 30 tõlketeemat
Küsi pakkumist: juunior@luisa.ee, 626 4285.

KLASSIKALINE

… on meie vana hea ja kõige levinum teenus.
A) Tõlkija tõlgib ja tehniline toimetaja teeb väljastuskontrolli
B) Tõlkija tõlgib, keeletoimetaja toimetab ja tehniline toimetaja teeb väljastuskontrolli.

Tekste tõlgivad erialatõlkijad, kelle hulgas on peale teemadele spetsialiseerunud filoloogide ka juristid, meditsiinitöötajad, keemikud, tehnika-, majandus-, pangandus- või turundusspetsialistid vm asjatundjad, kes tunnevad vastavat valdkonda sisuliselt ja kel on suur kogemustepagas. Nagu ka meie keeletoimetajad.
Olenevalt tõlke kasutusotstarbest on A (veidi odavam) ja B variandid sama populaarsed.

• 50 võõrkeelt • üle 200 keelesuuna • 55 tõlketeemat
Küsi hinda, pakkumist või niisama küsimusi 626 4285.

EKSTRATEENUS

… tähendab, et projektimeeskonnas on üks liige juures ehk tekstiga tegeleb üks silmapaar rohkem.

Ekstrateenust tellitakse enamjaolt siis, kui on mõistlik kasutada peale erialatõlkija veel lisajõude – näiteks trükki minevatele tekstide, reklaamide, käsiraamatute ja muude kaalukamate materjalide korral teeme lisatoimetamise ja pärast kujunduse valmimist trükieelse kontrolli. Samuti on teatud erialatekstidega töötamisel vaja kaasata valdkonna asjatundja, nt erialatoimetaja.

Meilt saate valmis tekstid, mis on tõlgitud ja kahekordselt toimetatud ning kui tegu on trükimaterjaliga, siis trükikoja reeglitele vastavalt ka kujundatud.

Küsi hinda, pakkumist või niisama küsimusi  626 4285.

EKSTRATEENUS

erialatõlkija + erialatoimetaja + keeletoimetaja + väljastuskontroll

KLASSIKALINE

erialatõlkija + keeletoimetaja + väljastuskontroll

JUUNIORITEENUS

juuniortõlkija + vanemtoimetaja + väljastuskontroll

NB! Eesti keelest inglise keelde: aastaaruanded klassikatõlkena 12 eurot (+km) ja üliõpilastele resümeed juunioritõlkena 11,90 eurot lehekülg (+km)!

Mis on meis ainulaadset

Meie suurim eripära on komplekt kogemustest (asutatud 1992), mitmekülgsusest (Eesti suurim tõlkebüroo aastast 1997), personaalsest lähenemisest (12 kiiret ja erakordset projektijuhti) ning elurõõmust!

– Selgepiirilised osakonnad, mida juhivad valdkonnale spetsialiseerunud projektijuhid, kelle meeskondadesse kuuluvad vastava ala tõlkijad ja toimetajad.
– Vandetõlgiteenused kõigis keeltes, mida Eestis on võimalik pakkuda.
– Kontor nii Tallinnas kui ka Tartus.
– Kolmetasandiline teenus aastast 2012, mh juunioriteenus, mida arendame koos Tartu Ülikooliga.