Vandetõlgid

Pakume vandetõlgiteenuseid kõigis keeltes, mida Eestis on võimalik pakkuda

Meie dokumendiosakond on avatud ja kinnitamist vajavate dokumentide vastuvõtt jätkub. Palun võtke esmalt ühendust e-posti või telefoni teel:
Tartus sille@luisa.ee, telefon 527 8558
Tallinnas juriidika@luisa.ee, telefon 626 4284
Teie ja meie turvalisuse huvides vahendame dokumente postkasti, kulleri või pakiautomaadi vahendusel.

Vandetõlk teeb ametlikke tõlkeid ja kinnitab need oma allkirjaga. Vandetõlkide ehk meie dokumendiosakonna poole ootame pöörduma siis, kui Eesti või välisriigi ametiasutusele on vaja esitada mõne dokumendi – nt diplomi, registri väljavõtte, kohtulahendi, notariaalakti vms – ametlik tõlge.

Vandetõlk võib kinnitada tõlke raames ka väljatrükke ja ärakirju ning korraldada tõlgitava dokumendi või tõlke apostilliga kinnitamine notari juures. Seega võib vandetõlk teha peaaegu kõiki toiminguid, mida on vaja selleks, et dokumendi tõlke saaks esitada ametiasutusele.

Pakume vandetõlgiteenust järgmistel keelesuundadel: eesti-inglise-eesti, vene-inglise-vene, eesti-läti-eesti, eesti-rootsi-eesti, eesti-norra-eesti, eesti-prantsuse-eesti, eesti-leedu-eesti, eesti-poola-eesti, eesti-ukraina-eesti, vene-ukraina-vene, eesti-vene-eesti, eesti-soome-eesti, vene-soome-vene, eesti-saksa-eesti, vene-saksa-vene, eesti-itaalia-eesti, eesti-hispaania-eesti, eesti-tšehhi-eesti, inglise-sloveeni-inglise ja eesti-taani.

Vandetõlgi seaduse kohaselt kadus alates 1. jaanuarist 2020 võimalus kinnitada dokumendi tõlkeid notari juures ja ametlikke kinnitatud tõlkeid saavad nüüd Eestis teha vaid vandetõlgid. Kuna paljudel keelesuundadel Eestis veel vandetõlke ei ole, on Luisa Tõlkebüroo probleemi lahenduseks leidnud koostööpartnereid välismaalt, nii saame vajalikku teenust Eesti klientidele siiski pakkuda. Saatke päring uurimaks, kuidas saame teid aidata.

Meie vandetõlke:
Taivo Liivak – eesti-inglise-eesti vandetõlk, jurist-lingvist,
Marika Borovikova – eesti-inglise vandetõlk,
Edda Teder – eesti-inglise vandetõlk,
Terje Arro – inglise – eesti vandetõlk,
Galina Tkacheva – eesti-vene vandetõlk,
Zanna Kutserova – eesti-vene vandetõlk,
Viiu Astel – eesti-norra-eesti vandetõlk,
Katrin Skott – eesti-rootsi-eesti vandetõlk,
Dita Lince – eesti-läti-eesti vandetõlk,
Kaire Kliimask – eesti-saksa-eesti vandetõlk,
Maire Linask – läti-eesti vandetõlk,
Laima Kirsimaa – leedu-eesti vandetõlk,
Rugile Slavinskaite Saare – eesti-leedu vandetõlk,
Sander Liivak – soome-eesti vandetõlk,
Mari Kelve-Liivsoo – prantsuse-eesti vandetõlk,
Olga Anissimova – eesti-inglise vandetõlk,
Katrin Kask – eesti-inglise-eesti vandetõlk,
Kai Niels Willadsen – eesti-taani vandetõlk,
Kristel Kivistik – eesti-soome vandetõlk.

Dokumentide (vandetõlgi või Luisa kinnitusega) vastuvõtt ja kättesaamine E–R kl 10–16.
Küsimusi ja tellimusi ootame Tallinnas 626 4282 ja Tartus 744 0083.

NB! Perekonnaseisutoimingute tõendeid, abieluvõimetõendeid ja rahvastikuregistri väljavõtteid (va nimemuutmistunnistusi) väljastab perekonnaseisuamet eesti, inglise, saksa ja prantsuse keeles, st neid ei ole vaja tõlkida lasta. Täpsem info siin.

Pakume ka jurist-lingvisti teenust

Jurist-lingvist on kahekordse erialakõrgharidusega spetsialist, kes tegutseb nii õigus- kui ka tõlkealal. Peale klassikalise õigustõlketeenuse osutamise annab jurist-lingvist termininõu, koostab õigustekstide ja nende tõlgete analüüse, mitmekeelseid lepinguid ning muid õigustekste. Pakume ka juristi-lingvisti teenust eesti-inglise-eesti ja eesti-saksa-eesti suundadel. Tutvu meie koostööpartneritega!

Jurist-lingvist ja inglise-eesti-inglise vandetõlk Taivo Liivak

– Haridus: õigusteaduse MA; inglise keele ja kirjanduse BA; konverentsitõlke MA
– Töökogemus: alates 1997. aastast ja üle 60 000 lk (lepingud, seadused, määrused, ELi õigus, samuti suuline tõlge kohtutes, notari- ja advokaadibüroodes)
– Alates 1997. aastast Luisa Tõlkebüroo koostööpartner
– Muu keeleoskus: vene ja saksa keel
– TÜ õigusteaduskonna õppeülesande täitja (õigustõlge) alates 2008/2009. õa

 

Kes on jurist-lingvist ja kuidas ta saab kasulik olla? Juriidilise teksti tõlkimisega kaasneb vajadus õigussüsteeme võrrelda, sest lisaks kahele keelele on enamasti tegu ka kahe erisuguse õigussüsteemiga ja sageli lausa kahte erinevasse õigusperekonda kuuluva õigussüsteemiga. Selline on olukord näiteks levinud keelepaari eesti-inglise puhul, milles põimuvad Mandri-Euroopa õigus ja üldine õigus.

Juristi-lingvisti eelised avalduvad filoloogiga võrreldes iseäranis selgesti kaht laadi tekstide puhul. Nüansirohkete tekstide tõlkimisel on õigusteadmised mõistagi suureks abiks, aga veelgi suurem kasu on neist olukorras, kus teksti on koostanud kehva õiguskeeleoskusega inimene või teksti mõistmiseks napib vajalikku taustteavet. Sellises olukorras suudab jurist-lingvist mõtte leidmiseks edukamalt lugeda ridade vahelt, juhtida tähelepanu võimalikele juriidilistele ohtudele ja küsitavustele ning selgitada õigussüsteemide erinevusi.

Jurist-lingvist on õiguskutsete esindajatele võrdväärne koostööpartner, kelle abiga riske maandada või end välismaalastele võimalikult tõhusalt arusaadavaks teha. Keelehariduseta juristiga võrreldes tunneb ta täpsemini nii grammatikat kui ka terminite ja väljendite tähendusulatust võõras õigussüsteemis ja -kultuuris.

Peale õigusteksti tõlkimise soovi pöördutakse meie juristi-lingvisti poole kõige sagedamini tõlgete juriidiliseks toimetamiseks, kvaliteedi hindamiseks, terminivaidluste ja -küsimuste lahendamiseks ning õigustõlkekoolituse korraldamiseks.

EKSTRATEENUS

erialatõlkija + erialatoimetaja + keeletoimetaja + väljastuskontroll

KLASSIKALINE

erialatõlkija + keeletoimetaja + väljastuskontroll

JUUNIORITEENUS

juuniortõlkija + vanemtoimetaja + väljastuskontroll

Vajad tehingu juurde suulist tõlget?
Helista meile 626 4282