Vandetõlgid

Pakume vandetõlgiteenuseid kõigis keeltes, mida Eestis on võimalik pakkuda

Vandetõlk teeb ametlikke tõlkeid ja kinnitab need oma allkirjaga. Vandetõlkide ehk meie dokumendiosakonna poole ootame pöörduma siis, kui Eesti või välisriigi ametiasutusele on vaja esitada mõne dokumendi – nt diplomi, registri väljavõtte, kohtulahendi, notariaalakti vms – ametlik tõlge.

Vandetõlk võib kinnitada tõlke raames ka väljatrükke ja ärakirju ning korraldada tõlgitava dokumendi või tõlke apostilliga kinnitamine notari juures. Seega võib vandetõlk teha peaaegu kõiki toiminguid, mida on vaja selleks, et dokumendi tõlke saaks esitada ametiasutusele.

Kui dokument on vaja tõlkida võõrkeelest eesti keelde ja selle keelesuuna vandetõlki Eestis pole, saame teha notariaalselt kinnitatud tõlked, mis on vandetõlkega sama õigusjõuga. Võõrkeelest eesti keelde tõlgitud dokumentidel võivad notarid kinnitada tõlkija allkirja õigsust kuni 2020. aastani, kui see pädevus antakse üle vandetõlkidele.

Pakume vandetõlgiteenust järgmistel keelesuundadel: eesti-inglise-eesti, vene-inglise-vene, eesti-läti-eesti, eesti-rootsi-eesti, eesti-norra-eesti, eesti-prantsuse-eesti, eesti-leedu-eesti, eesti-poola-eesti, eesti-ukraina-eesti, vene-ukraina-vene, eesti-vene-eesti, eesti-soome-eesti, vene-soome-vene, eesti-saksa-eesti, vene-saksa-vene, eesti-itaalia-eesti, eesti-hispaania ja eesti-taani.

Pakume notariaalselt kinnitatud tõlkeid eesti keelde inglise, vene, soome, saksa, läti, leedu, rootsi, norra, taani, hollandi, hispaania, prantsuse, itaalia, portugali, poola, ungari, ukraina, gruusia, tšehhi, sloveeni ja türgi keelest.

 

Meie vandetõlke:
Taivo Liivak – eesti-inglise-eesti vandetõlk, jurist-lingvist,
Marika Borovikova – eesti-inglise vandetõlk,
Edda Teder – eesti-inglise vandetõlk,
Terje Arro – inglise-eesti vandetõlk,
Galina Tkacheva – eesti-vene vandetõlk,
Viiu Astel – eesti-norra-eesti vandetõlk,
Katrin Skott – eesti-rootsi-eesti vandetõlk,
Dita Lince – eesti-läti-eesti vandetõlk,
Maire Linask – läti-eesti vandetõlk,
Laima Kirsimaa – leedu-eesti vandetõlk,
Rugile Slavinskaite Saare – eesti-leedu vandetõlk,
Sander Liivak – soome-eesti vandetõlk,
Mari Kelve-Liivsoo – prantsuse-eesti vandetõlk,
Olga Anissimova – eesti-inglise vandetõlk,
Kaire Kliimask – eesti-saksa-eesti vandetõlk, jurist-lingvist,
Katrin Kask – eesti-inglise-eesti vandetõlk,
Kai Niels Willadsen – eesti-taani vandetõlk,
Kristel Kivistik – eesti-soome vandetõlk.

Dokumentide (notariaalse, vandetõlgi või Luisa kinnitusega) vastuvõtt ja kättesaamine E–R kl 10–16.
Küsimusi ja tellimusi ootame Tallinnas 626 4282 ja Tartus 744 0083.

NB! Perekonnaseisutoimingute tõendeid, abieluvõimetõendeid ja rahvastikuregistri väljavõtteid (va nimemuutmistunnistusi) väljastab perekonnaseisuamet eesti, inglise, saksa ja prantsuse keeles, st neid ei ole vaja tõlkida lasta. Täpsem info siin.

Pakume ka jurist-lingvisti teenust

Jurist-lingvist on kahekordse erialakõrgharidusega spetsialist, kes tegutseb nii õigus- kui ka tõlkealal. Peale klassikalise õigustõlketeenuse osutamise annab jurist-lingvist termininõu, koostab õigustekstide ja nende tõlgete analüüse, mitmekeelseid lepinguid ning muid õigustekste. Pakume ka juristi-lingvisti teenust eesti-inglise-eesti ja eesti-saksa-eesti suundadel. Tutvu meie koostööpartneritega!

Jurist-lingvist ja inglise-eesti-inglise vandetõlk Taivo Liivak

– Haridus: õigusteaduse MA; inglise keele ja kirjanduse BA; konverentsitõlke MA
– Töökogemus: alates 1997. aastast ja üle 60 000 lk (lepingud, seadused, määrused, ELi õigus, samuti suuline tõlge kohtutes, notari- ja advokaadibüroodes)
– Alates 1997. aastast Luisa Tõlkebüroo koostööpartner
– Muu keeleoskus: vene ja saksa keel
– TÜ õigusteaduskonna õppeülesande täitja (õigustõlge) alates 2008/2009. õa

Jurist-lingvist ja eesti-saksa-eesti vandetõlk Kaire Kliimask

– Haridus: õigusteaduse MA; saksa keele ja kirjanduse BA; konverentsitõlke MA
– Töökogemus: alates 1997. aastast tõlk ja tõlkija, keskmine kirjalike tööde maht 1500 lk aastas (koostöö paljude advokaadi-, tõlke- ja notaribüroodega)
– Aastail 1994–2003 Tartu Ülikooli keelekeskuse saksa keele õpetaja
– Aastail 2003–2006 Tartu Ülikooli tõlkekeskuse kirjaliku ja suulise tõlke õppejõud
– Alates 1999. aastast Luisa Tõlkebüroo koostööpartner
– Muu keeleoskus: inglise ja vene keel

Kes on jurist-lingvist ja kuidas ta saab kasulik olla? Juriidilise teksti tõlkimisega kaasneb vajadus õigussüsteeme võrrelda, sest lisaks kahele keelele on enamasti tegu ka kahe erisuguse õigussüsteemiga ja sageli lausa kahte erinevasse õigusperekonda kuuluva õigussüsteemiga. Selline on olukord näiteks levinud keelepaari eesti-inglise puhul, milles põimuvad Mandri-Euroopa õigus ja üldine õigus.

Juristi-lingvisti eelised avalduvad filoloogiga võrreldes iseäranis selgesti kaht laadi tekstide puhul. Nüansirohkete tekstide tõlkimisel on õigusteadmised mõistagi suureks abiks, aga veelgi suurem kasu on neist olukorras, kus teksti on koostanud kehva õiguskeeleoskusega inimene või teksti mõistmiseks napib vajalikku taustteavet. Sellises olukorras suudab jurist-lingvist mõtte leidmiseks edukamalt lugeda ridade vahelt, juhtida tähelepanu võimalikele juriidilistele ohtudele ja küsitavustele ning selgitada õigussüsteemide erinevusi.

Jurist-lingvist on õiguskutsete esindajatele võrdväärne koostööpartner, kelle abiga riske maandada või end välismaalastele võimalikult tõhusalt arusaadavaks teha. Keelehariduseta juristiga võrreldes tunneb ta täpsemini nii grammatikat kui ka terminite ja väljendite tähendusulatust võõras õigussüsteemis ja -kultuuris.

Peale õigusteksti tõlkimise soovi pöördutakse meie juristi-lingvisti poole kõige sagedamini tõlgete juriidiliseks toimetamiseks, kvaliteedi hindamiseks, terminivaidluste ja -küsimuste lahendamiseks ning õigustõlkekoolituse korraldamiseks.

EKSTRATEENUS

erialatõlkija + erialatoimetaja + keeletoimetaja + väljastuskontroll

KLASSIKALINE

erialatõlkija + keeletoimetaja + väljastuskontroll

JUUNIORITEENUS

juuniortõlkija + vanemtoimetaja + väljastuskontroll

Vajad tehingu juurde suulist tõlget?
Helista meile 626 4282