Kirjalik tõlge

Saada päring

50 võõrkeelt • üle 200 keelesuuna ja tõlketeema

Küsi hinda, pakkumist või muid küsimusi luisa@luisa.ee telefonil  5322 5477

Klassikaline

Klassikaline tõlge on meie vana hea ja kõige levinum teenus.

Tekste tõlgivad erialatõlkijad, kelle hulgas on peale teemadele spetsialiseerunud filoloogide ka juristid, meditsiinitöötajad, keemikud, tehnika-, majandus-, pangandus- või turundusspetsialistid vm asjatundjad, kes tunnevad vastavat valdkonda sisuliselt ja kel on suur kogemustepagas. Nagu ka meie keeletoimetajad.

Olenevalt tõlke kasutusotstarbest on A (veidi odavam) ja B variandid sama populaarsed.

  1. Tõlkija tõlgib ja tehniline toimetaja teeb väljastuskontrolli
  2. Tõlkija tõlgib, keeletoimetaja toimetab ja tehniline toimetaja teeb väljastuskontrolli.

Meie kliente:

Juunioriteenus

Juunioriteenus on nooremtõlkija ja vanemtoimetaja ühistöö tulemus

  • anname tõlke töösse juuniorile, kes tõlgib keelesuunal ja teemadel, milles ta on saanud meie vanemtoimetajate heakskiidu,
  • pärast tõlke valmimist toimetab vanemtoimetaja (kõikidel keeltel emakeelne keelekasutaja) teksti sisuliselt ja teeb ka keelekorrektuuri,
  • lõpetuseks läbib materjal ka väljastuskontrolli, mille teeb tehniline toimetaja.

Seega töötavad nooremtõlkijad meie vanemtoimetajate käe all ning tegelevad enamasti tarbetekstidega – nende hulka kuuluvad näiteks ärikirjavahetus, artiklid, haridus- ja sotsiaalteemad, lihtsamad kasutusjuhendid, toitlustus, noorsootöö tekstid, koolitus- ja õppematerjalid, sisukokkuvõtted, ajaloo-, turismi- ja hotellindustekstid jpm. Juunioriteenust arendame üheskoos Tartu Ülikooliga.

Küsi pakkumist juunior@luisa.ee või telefonil  5322 5477

Ekstrateenus

Ekstrateenus tähendab, et projektimeeskonnas on üks liige juures ehk tekstiga tegeleb üks silmapaar rohkem.

Ekstrateenust tellitakse enamjaolt siis, kui on mõistlik kasutada peale erialatõlkija veel lisajõude – näiteks trükki minevatele tekstide, reklaamide, käsiraamatute ja muude kaalukamate materjalide korral teeme lisatoimetamise ja pärast kujunduse valmimist trükieelse kontrolli. Samuti on teatud erialatekstidega töötamisel vaja kaasata valdkonna asjatundja, nt erialatoimetaja.

Meilt saate valmis tekstid, mis on tõlgitud ja kahekordselt toimetatud ning kui tegu on trükimaterjaliga, siis trükikoja reeglitele vastavalt ka kujundatud.

Ekstrateenus

erialatõlkija + erialatoimetaja + keeletoimetaja + väljastuskontroll

Klassikaline tõlge

erialatõlkija + keeletoimetaja + väljastuskontroll

Juunioriteenus

juuniortõlkija + vanemtoimetaja + väljastuskontroll

NB!

Eesti keelest inglise keelde: tüüpaastaaruanded klassikatõlkena 12 eurot (+ km) ja üliõpilastele resümeed juunioritõlkena 11,90 eurot lehekülg (+ km)!

Hinnapäring

Osutame järgmisi teenuseid: kirjalik tõlge, vandetõlge, suuline tõlge (sünkroontõlge, järeltõlge, sosintõlge), kujundustööd, keelekorrektuur, toimetamine, trükieelne väljastuskontroll, transkribeerimine, subtiitrite tõlge jpm. Teeme teile personaalse pakkumuse olenevalt keelesuunast, tõlketeemast ja materjali mahust. Jääme päringut ootama ja vastame tunni jooksul.