Masintõlke järeltoimetamine

Saada päring

Meie masintõlke järeltoimetajad on läbinud Tartu Ülikooli masintõlke järeltoimetamise kursuse.

Mis on masintõlge?

Masintõlge on maailmas juba väga laialt levinud tõlkemeetod, mis aitab kokku hoida nii väärtuslikku aega, inimressurssi kui ka kulusid. Masintõlke abil tõlgitakse üle maailma miljardeid lehekülgi aastas. Kui varem põhines masintõlge üks-ühele vaste otsimise printsiibil, siis tänu neurovõrkude-põhisele lähenemisele on saavutatud läbimurre masintõlke kvaliteedis. Närvivõrgupõhine masintõlge ehk neurotõlge suudab luua inimtõlkele lähedast tulemust, mis on järeltoimetatav. Seeläbi on masintõlke järeltoimetamisest saanud tänaseks levinud tõlkemeetod.

Koostöös Tartu Ülikooli teadlastega on valminud pea 30 aasta jooksul kogutud tehnika-, juriidika-, meditsiini- ja Euroopa Liidu tekstide põhjal treenitud Luisa enda masintõlke mootor. Seega on meil alates 2021. aastast võimalus pakkuda masintõlget ja selle järeltoimetamist meie enda masintõlke mootori poolt loodud tekstidele teatud keelesuundades.

Pakume masintõlget koos osalise või täieliku järeltoimetamisega, olenevalt teksti kasutusotstarbest ja kliendi soovist. Kõikide masintõlget ja järeltoimetamist puudutavate küsimustega ootame pöörduma Raili Kadaku poole aadressil raili@luisa.ee.


Luisa masintõlke mootorit arendame üheskoos Tartu Ülikooliga.

Osaline järeltoimetamine

Masintõlke osalise järeltoimetamise peamine eesmärk on luua arusaadav tekst, millel sisu on sarnane lähtetekstiga. Seejuures muudetakse teksti vaid nii palju, kui on selle eesmärgi saavutamiseks vaja. Teksti stiilile ja voolavusele eriti tähelepanu ei pöörata.

Osalise järeltoimetamise puhul toimetaja

  • kontrollib, et midagi ei ole tõlkest välja jäänud ja midagi üleliigset pole sellesse lisandunud;
  • parandab ilmsed ebaõiged sõnad või laused;
  • korrigeerib teksti struktuuri, kui teksti mõte muutub või pole arusaadav.

Masintõlke osaline järeltoimetamine võimaldab teksti kiiret ja soodsat tõlkimist.

Masintõlke järeltoimetamisel lähtume Tartu Ülikooli poolt sedastatud põhimõtetest.

Täielik järeltoimetamine

Masintõlke täieliku järeltoimetamise eesmärk on teha masintõlkest inimese loodud tõlgetega võrdväärne tekst. Lisaks teksti sisu õigsusele on tõlge kooskõlas ka oodatava stiili ja konnotatsiooniga ning kliendi või valdkonna terminoloogiaga ja suunistega.

Täieliku järeltoimetamise puhul toimetaja

  • tagab, et tekst oleks nii grammatiliselt, süntaktiliselt kui ka semantiliselt õige;
  • parandab kõik õigekirjavead;
  • kontrollib, et tõlkes oleks ühtselt kasutatud nõutud terminoloogiat;
  • tagab, et teksti stiil oleks asjakohane ja kliendi ootustele vastav ning et tekst oleks ladus;
  • tagab teksti nõuetekohase vormistuse.

Masintõlke täielik järeltoimetamine on kvaliteetse masintõlke puhul inimtõlkest kiirem ja soodsam, kuid sama ladus ja korrektne.

Masintõlke järeltoimetamisel lähtume Tartu Ülikooli poolt sedastatud põhimõtetest.

Hinnapäring

Osutame järgmisi teenuseid: kirjalik tõlge, vandetõlge, suuline tõlge (sünkroontõlge, järeltõlge, sosintõlge), kujundustööd, keelekorrektuur, toimetamine, trükieelne väljastuskontroll, transkribeerimine, subtiitrite tõlge jpm. Teeme teile personaalse pakkumuse olenevalt keelesuunast, tõlketeemast ja materjali mahust. Jääme päringut ootama ja vastame tunni jooksul.