Miks pole eestikeelses lepingus terminid tekstis suurtähtedega esile tõstetud (nt Pooled, Klient, Ostja jne)?

Miks on menüüdes osa sõnu kaldkirjas?

Kas te tõlgite mõnesse teise keelde ka peale eesti keele?

Kui mul ei ole tõlget vaja, siis kas aitate hoopis toimetada eesti- ja/või võõrkeelset teksti?

Millises mahus on 1 lk teie jaoks? Kuidas arvestada töö mahtu?

Mis on korrektuuri ja toimetamise vahe?

Kas tõlkimine on ikka nii kallis?

Mida tähendavad allolevad lühendid?

Mida pean teadma apostillimise kohta?

Kuidas käib tõlkimine?

Kuidas hinnatakse tõlkekvaliteeti?

Kas sõlmite klientidega konfidentsiaalsuslepingu?

Kas kasutate tõlkimisel ka Google Translate’i, DeepLi või muid sarnaseid vahendeid?

Hinnapäring

Osutame järgmisi teenuseid: kirjalik tõlge, vandetõlge, suuline tõlge (sünkroontõlge, järeltõlge, sosintõlge), kujundustööd, keelekorrektuur, toimetamine, trükieelne väljastuskontroll, transkribeerimine, subtiitrite tõlge jpm. Teeme teile personaalse pakkumuse olenevalt keelesuunast, tõlketeemast ja materjali mahust. Jääme päringut ootama ja vastame tunni jooksul.