Majandus ja pangandus

Saada päring

Majandus- ja pangandusosakond

Majandus- ja pangandusalaste tõlketellimuste hulk on kõikidest meie teenindusvaldkondadest kõige suurem ja klientide päringutega tegelevad seetõttu neli valdkonnaspetsialisti: kliendisuhete juht Anna, projektijuht Raili (majandus@luisa.ee), Reili (luisa@luisa.ee) ning Saskia (tartu@luisa.ee).

Teenindame enamusi Eesti pankasid, paljusid riigiasutusi ja valdkonnaga seotud eraettevõtteid ning lisaks välismaiseid kliente. Klientuuri hulka kuulub üle 3000 püsitellija. Kuna meil on Eesti mastaabis väga suur tõlkijate ja toimetajate meeskond, siis saame hakkama ka kõige kiiremate ja nõudlikumate tekstidega, ja seda juba alates 1992. aastast.

Kliendisuhete juht Anna Räbokon

Meie kliente:

30 aastat kogemust

Teeme tõlke- ja toimetamistöid üle 50 keeles ja 200 erinevas keelepaaris alates 1992. aastast. Peamised teemad, millega igapäevaselt tegeleme – aastaaruanded, põhikirjad jm raamatupidamisega seotud tekstid, registriväljavõtted, aastaraamatud, majandusülevaated, stenogrammid, protokollid, kodulehetekstid (mh e-poed), Euroopa Liidu materjalid, suulised tõlked, transkribeerimine ja subtiitrite tõlked jpm.

Võta ühendust majandus@luisa.ee või telefonil 505 7198.

Meie kauaageseid tõlkijaid ja toimetajaid

Hinnapäring

Osutame järgmisi teenuseid: kirjalik tõlge, vandetõlge, suuline tõlge (sünkroontõlge, järeltõlge, sosintõlge), kujundustööd, keelekorrektuur, toimetamine, trükieelne väljastuskontroll, transkribeerimine, subtiitrite tõlge jpm. Teeme teile personaalse pakkumuse olenevalt keelesuunast, tõlketeemast ja materjali mahust. Jääme päringut ootama ja vastame tunni jooksul.