Meditsiin

Saada päring

Meditsiiniosakond

Luisa meditsiiniosakond alustas tööd juba 1994. aastal. Meditsiinitõlgete juht Marge (meditsiin@luisa.ee) teeb koostööd nii Eesti kui ka välismaiste klientidega, kelle hulka kuuluvad haiglad, ülikoolid, ravimifirmad, apteegid, teadusasutused, fondid jpt. Üle veerandsaja aasta kogemusi Life Science’i ja meditsiinitekstide tõlgetega on meile andnud vajaliku pagasi, mida meditsiiniasutused, haiglad ja terviseteenuste pakkujad vajavad. Luisa suudab täita ja ületada teie ootusi, kui tegemist on tähtaegade, keeruliste nõuete ning õigusaktide järgimisega.


Saa tuttavaks osakonna liikumapaneva jõuga.

Peale suurepäraste lingvistiliste oskuste vajavad meditsiinitõlkijad/-toimetajad antud valdkonnas laia teadmust ja pikka kogemust. Meditsiinitõlkijad on kõik oma ala professionaalid – nad on pädevad nii tõlkimises kui ka arstiteaduses. Paljud neist on endised või ka praegused arstid. Marge on oma meeskonnaga rahul: „Igal tõlkijal on oma valdkond, milles ta on kõige pädevam. Seepärast on tõlkija valimine päris tähtis otsus, aga kui oled töötanud juba aastaid koos staažikate ja tublide tõlkijatega, ei ole see õnneks keeruline.“ Tõlkemeeskonda kuuluvad peale meditsiiniharidusega tõlkijate ka keeletoimetajad ja kujundajad.

  • Kõiki tõlketellimusi käsitleme iseenesestmõistetavalt konfidentsiaalsetena, aga alati on võimalik sõlmida ka eraldi konfidentsiaalsusleping.
  • Luisa Tõlkebüroo pakub küljendust ehk failide kujundamist originaali sarnaseks või lausa trükivalmiks.
  • Luisa Tõlkebüroo pakub ka punktkirja ehk Braille’ tõlkimist ja kontrolli.

Meditsiinitõlgete juht Marge Žordania marge@luisa.ee

Meie kliente:

Kvaliteedi tagamine

Klientide hinnangul on meie meditsiiniosakonna töö professionaalne, keelte ja teenuste valik lai, teenindus kiire ning töötulemus usaldusväärne. Luisa on tugevalt suunatud koostööle kliendiga, pakkudes mitmeid mugavaid võimalusi kiireks tõlketööga rahulolu hindamiseks, et saaksime iga tööga kliendile pakutavat kvaliteeti täiustada.

Life science

Life science’i peamised valdkonnad, mida tõlgime iga päev, on näiteks anatoomia, biokeemia, bioinseneeria ja biomeditsiiniline tehnoloogia, bioloogia, biomeditsiin, biomeetria, biofüüsika, biopsühholoogia, biostatistika, biotehnoloogia, kardioloogia, kosmeetika, hambaravi, dermatoloogia, endokrinoloogia, epidemioloogia, gastroenteroloogia, geneetika, günekoloogia, hematoloogia, hepatoloogia, immunoloogia, meditsiiniseadmed, mikrobioloogia ja bakterioloogia, molekulaarbioloogia, nefroloogia, neuroloogia, neuroteadused, õendus, toitumisteadus ja toitumisõpetus, sünnitusabi, onkoloogia, oftalmoloogia ja optomeetria, otorinolarüngoloogia, patoloogia, pediaatria, farmakoloogia, liikumisravi ja rehabilitatsioon, radioloogia, reumatoloogia, toksikoloogia, uroloogia, viroloogia.

Kliiniliste uuringute tõlked

Ravimi kliiniline uuring tähendab, et ravim on alles kliinilises katsetamisjärgus (I–IV) ja tõlgitav materjal hõlmab nii kliinilise uuringu kohta käivat teavet kui ka patsiendi teadva nõusoleku vormi (st patsiendile, kes nimetatud kliinilises uuringus osaleb, selgitatakse täpselt, millega on tegu).

Täpsed ja õigeaegsed tõlked on alati tähtsad, aga eriti puudutab see kliiniliste uuringute tõlkeid. Kehtivate regulatsioonide kohase tõlke tagavad heakskiidetud sõnavara kasutamine, tõlkekvaliteet ja sisu täpsus. Kliinilised uuringud on ravimite ja diagnostiliste testide avastamise ning väljatöötamise lahutamatu osa. Enne uue ravimi või diagnostilise testi kättesaadavaks tegemist tuleb saada tõendeid selle ohutuse ja tõhususe kohta. Selleks tuleb korraldada hästi kontrollitud ja hoolikalt jälgitud kliinilisi uuringuid osalemiseks nõusoleku andnud patsientidel.

Suur ja pidevalt kasvav osa kliinilistest uuringutest viiakse läbi korraga mitmes riigis ja paljusid ravimeid, mida turustatakse nt Euroopas, arendatakse ning toodetakse mujal. Kuna kliiniliste uuringute tõlked PEAVAD olema väga täpsed (sest tegu on ikkagi inimese tervisega), siis kontrollitaksegi tõlke täpsust tagasitõlke abil. Tagasitõlget teeb alati keegi teine tõlkija ja algset originaalmaterjali talle abiks anda ei tohi, sest vastasel juhul kaob kogu tagasitõlke mõte (ehk siis veakohtade leidmine) üldse ära.

Kõigepealt tõlgime teksti sihtkeelde ja seejärel tõlgib teine tõlkija teksti tagasi algkeelde (tavaliselt inglise keelde). Töö mõte on selles, et pärast jälgitakse algset (originaalset) inglise keelt ja tagasitõlget, kas ja millisel määral tekst sisuliselt erineb/kattub. Ideaalis on sisu täpselt sama ja sõnastus võimalikult sarnane, et lugeda tõlge verifitseerituks.

Meditsiinitehnika

Uuenduslik meditsiinitehnika sektor on pühendatud meditsiiniseadmete ja -tehnika arendamisele. Meditsiiniseadmete dokumentatsioon sisaldab tavaliselt teavet meditsiinist, tehnikast, elektroonikast, arvutisüsteemidest, tarkvarast jne. See on nn eri tüüpi tekstide lähenemine, st kui ühes tekstis on mitu absoluutselt erinevat teemat. Selliste tõlgete jaoks vajame väga kvalifitseeritud eksperte. Iga teksti tõlgib professionaalne meditsiinitehnika tõlkija ja seejärel kontrollivad tõlkeid meditsiini, meditsiiniseadmete ning tarkvara valdkonna toimetajad. See lähenemine võimaldab meil kontrollida tõlke kvaliteeti igas tõlke etapis ja arvestada meditsiiniterminoloogia kõrval ka kõiki tehnilisi nüansse.

Tehnikatekstide alla kuuluvad valdkonnad on näiteks anesteesia ja hapnikravi aparatuur, EKG seadmed, füsioteraapia seadmed, kontratseptsioon, hambaravi, elektromeditsiin, in vitro diagnostika, oftalmoloogia, ortopeedia, radioloogia, käsiraamatud, tarkvara.

Ravimite registreerimine
Farmaatsia / biotehnoloogia

Tõlkeid vajatakse ravimite registreerimise mitmes erinevas faasis – nii algsete kliiniliste uuringute faasis, kliiniliste dokumentide esitamise, tootmise, reklaami ja pakendamise faasis ehk kõikides etappides, mis tuleb läbida enne uue ravimi turustamist.

Ravimi tootmisel ja turustamisel on ülitähtis täpne terminoloogia, usaldusväärne sisu ja ühtlane stiil. Nendel põhjustel tuleb farmaatsiavaldkonna tõlked usaldada spetsialiseeritud tõlkijatele, keda toetavad toimetajad ja valdkonna eksperdid. See tagab, et tõlgitud tekste iseloomustaks vajalik terminoloogia, täpsus ja algmaterjali järgimine.

Ravimiinfo tõlkimiseks on välja töötatud spetsiaalsed reeglid, mida tõlkija ja toimetaja peavad jälgima. Seda nimetatakse QRD TEMPLATE (Quality Review of Documents, edasi QRD) failiks. See fail on loomulikult olemas kõigil meie meditsiiniosakonna tõlkijatel ja toimetajatel. QRD faile uuendatakse aeg-ajalt ja neid saab alla laadida EMA (Euroopa Ravimiameti) kodulehelt. Selle malli failid on olemas paljude erinevate keelte kohta, samuti on need olemas veterinaarravimite kohta.

Siia hulka kuuluvad materjalid on näiteks etiketid, ravimi omaduste kokkuvõtted, kirjad ravimiametile/ravimiametilt, tooteteave, pakendi infoleht, kasutusjuhend, koolitusmaterjalid, teadva nõusoleku vorm, patsientide kaasamise materjalid, väljakirjutamisteave, farmakoloogilised aruanded.

Veterinaarmeditsiini tõlked

Veterinaarmeditsiini ja kaudselt veterinaartõlke eesmärk on loomade haiguste ennetamine, diagnoosimine ja ravi ning ka hooldus ja toitumine. Veterinaarmeditsiini hüppeline areng viimastel aastatel tänu tehnoloogilisele edenemisele on tinginud vajaduse erialakirjanduse mitmekeelse tõlke järele, eriti loomakasvatuses, samuti tervisekontrolli valdkonnas.

Tänu meie eksklusiivsele tõlkijate võrgustikule, kes on spetsialiseerunud veterinaarmeditsiini erinevatele harudele, suudame täita teie kõik veterinaarmeditsiinis üleskerkivad tõlkesoovid.

Nagu inimravimite puhul, kehtivad ka veterinaarravimitele QRD TEMPLATE failid, mida me alati oma tellimuste juures järgime.

Terviseteenuste tõlked

Tõlketeenuse osutajana on meie eesmärk aidata ületada keelelõhe patsientide ja organisatsiooni vahel, et pakkuda parimaid ja kergesti loetavaid tervisega seonduvaid tekste. Tõlgime haiglate/erakliinikute kodulehtede tekste ja erinevat turunduslikku materjali. Saame alati aidata ka tekstide kodulehele tõstmisega.
Samuti aitame patsiente kõikide võimalike tõlkesoovidega, nagu haiguslood, epikriisid, tõendid jpm.

Meditsiinitõlkeid saame vormistada nii tõlkebüroo kinnitusega kui ka vandetõlgetena.

Terviseteenuste alajaotuse all tõlgime näiteks epikriise, haiguslugude väljavõtteid, tervisetõendeid, patsientidele suunatud teabematerjale protseduuride/operatsioonide/haigusseisundite kirjeldamiseks, patsientidele mõeldud küsimustikke, üldisemaid meditsiini- või terviseteemalisi tekste, esitlusi-ettekandeid, teadusartikleid, õppematerjale (sh raamatuid).

Võta julgelt ühendust meditsiin@luisa.ee või telefonil 516 0508.

Hinnapäring

Osutame järgmisi teenuseid: kirjalik tõlge, vandetõlge, suuline tõlge (sünkroontõlge, järeltõlge, sosintõlge), kujundustööd, keelekorrektuur, toimetamine, trükieelne väljastuskontroll, transkribeerimine, subtiitrite tõlge jpm. Teeme teile personaalse pakkumuse olenevalt keelesuunast, tõlketeemast ja materjali mahust. Jääme päringut ootama ja vastame tunni jooksul.