Lisateenused

Saada päring

Aitame Sind veel 50 erineval moel: mh kujundame,
subtitreerime, lokaliseerime

Lisaks tõlkimisele pakume veel palju erinevaid teenuseid ja tehnilisi lahendusi.

Tõlkimine on tänapäeval muutunud väga palju tehnilisemaks, kui kümmekond aastat tagasi. Pea neljandiku tööprotsessist teevad tehnilised toimetajad ja kujundajad – materjali ettevalmistamine tõlkeks, tõlkimine tõlkeabivahendite ehk tõlkeprogrammidega, tõlgete tehniline ülevaatus ja väljastuskontroll, kujundustööd, IT-tugi jms.

Loe siit meie teenuste kohta lähemalt:

Kujundamine, küljendamine ja konvertimine

Teeme kasutusjuhendite, turundusmaterjalide, aastaaruannete ja -raamatute, buklettide, reklaamide ja mitmesuguste väljaannete kujundustöid. Tellida saab nii tõlkega koos kui ka nullist kujunduse loomist kliendi materjali ja eelistuste kohaselt. Viimistlusformaat on valmis trükikotta edastamiseks.

Ühtlasi konverdime PDF dokumente DOC failideks nii, et töödeldavas dokumendis on originaalfailist lisaks tekstile säilinud graafikud, valemid ja pildid.

Meilt saate tellida ka materjalide konvertimist töödeldavasse formaati, kui algne materjal, mida soovite töödelda, ei ole ligipääsetav.

Meie IT-meeskonna liikmeid

SEO-tõlge

Veebilehe väärtus sõltub suuresti positsioonist otsingumootori pingereas. Selleks, et tõlkekeelne veebileht oleks vähemalt sama hästi leitav kui originaalkeelne, on oluline lähtuda SEO märksõnadest. Meie tõlkijad arvestavad tõlkekeele sihtgrupi eripärasid, et loodav veebileht nende otsingumustritele vastaks.

Veebilehtede ja e-poodide tõlge

Veebilehtede ja e-poodide tõlge on meie projektijuhtidele hästi tuttav. Kasutame hea meelega seejuures WPML pluginat – see lihtsustab mitmekeelse veebilehe haldamist ja tõlkimist. WPML-plugina abil saame ülevaate kõigist lehekülgedest, nende sisust ja eri keeltest, ilma teksti manuaalselt kopeerimata. See võimaldab meil veebilehtede kiiret ja kvaliteetset tõlget.

Masintõlge ja masintõlke järeltoimetamine

Masintõlge on maailmas juba väga laialt levinud tõlkemeetod, mis aitab kokku hoida nii väärtuslikku aega kui ka inimressurssi. Arvestades eestlaste suurepärast taset tehnoloogia vallas, oleme ka keeletehnoloogia arendajate seas esirinnas. Kui varem tugines masintõlge üks ühele vaste otsimise põhimõttele, siis tänu tehisintellekti valdkonnast tuntud neurovõrkudepõhisele käsitusele on saavutatud läbimurre masintõlke kvaliteedis.

Masintõlke ja automaatse keeletöötluse jaoks üldisemalt on eesti keel oma rikkaliku morfoloogia ehk suure arvu käänete ja pöörete tõttu keeruline. Samuti on tõlkemootorite jaoks raske eesti keeles vabalt varieeruv sõnajärg. Eesti keeletehnoloogia arendajad on selle teemaga tegelenud juba aastaid ning eesti keelel põhineva masintõlke areng on olnud märkimisväärne. 

Koos Tartu Ülikooli teadlastega on Luisa välja töötanud oma masintõlkesüsteemi, mida tehnoloogia arenedes pidevalt täiendatakse. Valminud on Luisas 29 aasta jooksul kogutud tehnika-, juriidika-, meditsiini- ja Euroopa Liidu tekstide põhjal treenitud moodulid. Tänu tehnoloogia kiirele arengule ja Luisa mahukale tõlkemälule saame oma klientidele pakkuda teatud keelesuundadel ja valdkondades masintõlget ja masintõlke järeltoimetamist. Uuri täpsemalt masintõlke võimaluste kohta raili@luisa.ee.

Heli- ja videofailide tõlge

Transkribeerime audio- ja videomaterjale, tõlgime audio- ja videofaile 3:1 süsteemis ehk tuvastame vastavate programmide abil suulise teksti, loome tekstifaili, tõlgime ning ajastame originaalfailiga identseks. Loome häälfaile (voice-over e pealerääkimine), kasutades profitehnikat ja kogenud raadiohääli.
Loodud failid on valmis audio- või videofailile liitmiseks.

Subtiitrite põletamine

Lisaks .SRT subtiiterfailide loomisele saame subtiitrid ka otse videosse kuvada – nii pole vaatajal subtiitrite nägemiseks ühtegi lisaprogrammi vaja kasutada. Tänu sellele on videofailide vaatamine subtiitritega võimalik ka eriti rangete turvanõuete puhul.

Sünkroontõlge ja järeltõlge Zoomis

Pakume sünkroon- ja järeltõlget konverentsidele, webinaridele, koosolekutele ja üritustele ühes modereerimise ja kogu tehnilise korraldusega. Saame sünkroon- ja järeltõlget teha mitmes keelesuunas samaaegselt. Vastavalt soovile kasutame ka teisi videokõne platvorme nagu Microsoft Teams.

Keeletestid ja keelekoolitused

Tööle kandideerija või töötaja keeletaseme hindamine kiirmeetodil. Testida saab hetkel bulgaaria, eesti, hispaania, inglise, itaalia, kreeka, prantsuse, saksa, soome, taani ja vene keele suulist ning kirjalikku oskust.

Test annab reaalse pildi töötaja keeletasemest erinevates situatsioonides. Keeletestiks kulub vaid tund aega ja see koosneb kirjalikust vestlusest, suulisest vestlusest tellija poolt etteantud teemal, majast väljamineva teksti koostamisest või muust teile olulisest oskuse testimisest vastavas keeles.

Keeletesti hind kujuneb keele ja soovijate arvu alusel. Üle viie testija korral hinnasoodustus. Keeleteste teeme Zoomi või Skype’i teel.

Väljastame Luisa tõendi töötaja oskuste kohta.

Keelekoolitused just teile vajamineval teemal ja suunatud fookusega. Oleme praktiseerinud keelekoolitusi väikestele gruppidele alates kolmest tunnist kuni mitmepäevasteni. Individuaalsed koolitused on 10 akadeemilisest tunnist kuni 30 tunnini. Võimalikud ka muud variandid.

Meie hulgas on palju diplomeeritud praktiseerivaid keeleõpetajaid, kes viivad läbi keelekoolitusi erinevatel teemadel (nt ärikeel). Koolituse hinna saame kujundada vastavalt konkreetsele soovile ja olenevalt grupi suurusest. Koolitusi ja keelekursusi viime läbi Luisa kontorites kohapeal, Zoomi teel või ka vajadusel kliendi ruumes. Kõikide küsimustega ootame pöörduma Svea-Elen Petersi poole aadressil svea@luisa.ee või telefonil 6264286.

APA viitamissüsteem

Teatavasti tuleb sageli kasutada tekstide loomisel ka viitamist ja selleks on viitamisprogrammid meie head abimehed. Nende abil viimistleme kliendi poolt koostatud lõpu- või doktoritöö vastavalt nõuetele.

Kliendiplatvorm

Mugava lahendusena pakume klientidele – eriti neile, kes hindavad konfidentsiaalset andmetöötlust – võimalust laadida faile tõlkimiseks, säilitada juba valminud töid ja jälgida arveid meie kliendiplatvormil Luisa keskkonnas, kuhu pääseb personaalse kasutajatunnusega. Vaata lähemalt siit.

Lisaks teeme erilahendusi vastavalt kliendi soovidele –
võta meiega mistahes ettepanekuga julgelt ühendust!

Hinnapäring

Osutame järgmisi teenuseid: kirjalik tõlge, vandetõlge, suuline tõlge (sünkroontõlge, järeltõlge, sosintõlge), kujundustööd, keelekorrektuur, toimetamine, trükieelne väljastuskontroll, transkribeerimine, subtiitrite tõlge jpm. Teeme teile personaalse pakkumuse olenevalt keelesuunast, tõlketeemast ja materjali mahust. Jääme päringut ootama ja vastame tunni jooksul.