Kas kasutate tõlkimisel ka Google Translate’i, DeepLi või muid sarnaseid vahendeid?

Google Translate ja DeepL on viimase aasta jooksul tõesti palju arenenud ja igaüks on oma elus vähemalt just Google Translate’i kasutanud. Enamik maailma tõlkijaid ja tõlkebüroosid kasutab neid mingil määral toetava tarkvarana.

Meil Luisas on koostöös Tartu ülikooliga arendatud välja põhilisematel tõlkesuundadel oma neurotõlkevahend, mis põhineb meie 30 aasta jooksul valminud tõlgetel. Seda on treenitud mõistma algteksti ja pakkuma meie toimetatud tõlgetel põhinevaid tõlkevasteid. Ainult abivahendina saadav neurotõlge on vaid üks abimees väga tehniliseks arenenud tõlketööstuses. Tänapäeva tõlkimine on hoopis midagi muud, kui isegi viis aastat tagasi. Küll aga ei saa inimese sekkumiseta kvaliteetset tõlketulemust. Seda võib eesti keele kohta väita veel vähemalt viis aastat.

Olgu ka öeldud, et kõik sellised tehnilised lahendused on ülikallid investeeringud. Kõik ikka selle nimel, et saadav tulemus koostöös inimesega (tõlkija + toimetaja) oleks kvaliteetne ja kiire. Pakume tõlketeenust üle 200 tõlkesuunal, millest 90% ei ole hetkel selliste abivahenditega teostatavad.

Hinnapäring

Osutame järgmisi teenuseid: kirjalik tõlge, vandetõlge, suuline tõlge (sünkroontõlge, järeltõlge, sosintõlge), kujundustööd, keelekorrektuur, toimetamine, trükieelne väljastuskontroll, transkribeerimine, subtiitrite tõlge jpm. Teeme teile personaalse pakkumuse olenevalt keelesuunast, tõlketeemast ja materjali mahust. Jääme päringut ootama ja vastame tunni jooksul.