Kuidas hinnatakse tõlkekvaliteeti?

Keel ei ole väga populaarne teema, kuid igal emakeelekõnelejal on selle kohta alati oma arvamus.

Seega ei saa ükski tõlketekst olla kunagi iga inimese jaoks selline, nagu ta oleks selle ise koostanud, või lõplik. Kui saata tekst kolleegile palvega seda hinnata, siis võib kindel olla, et igast tekstist leiab midagi, mida iga järgmine inimene muuta sooviks, et see tema kõrvale paremini kõlaks. Inimene lähtub alati enda eeldustest, kuidas miski olema peab, kuid tuleb meeles pidada, et inimesed on erinevad, keelestiilid on erinevad, taustad on erinevad. 

Sellised arutelud on tavapärased tekstidega tegelevate professionaalide seas ja peas ning on oluline, et selle peale mõtleks igaüks, kes on saanud kätte (tõlke)teksti, millele peab hinnangu andma. Lähtuda tuleks sellest, et avalik kirjalik tekst peab teenima oma eesmärki, olema selge, aga kindlasti ka keeleliselt õige. Tehnilise QA (Quality Assurance ehk kvaliteedikontroll) käigus hinnatakse tõlke kvaliteeti ja tagatakse, et tõlge vastab etteantud kvaliteedistandarditele. QA eesmärk on leida ja parandada võimalikke vigu, mis võivad mõjutada tõlke kvaliteeti, enne kui tõlge kliendile edastatakse. Selle käigus võidakse kontrollida grammatilist ja semantilist täpsust, terminoloogiat ja stiili.

Hinnapäring

Osutame järgmisi teenuseid: kirjalik tõlge, vandetõlge, suuline tõlge (sünkroontõlge, järeltõlge, sosintõlge), kujundustööd, keelekorrektuur, toimetamine, trükieelne väljastuskontroll, transkribeerimine, subtiitrite tõlge jpm. Teeme teile personaalse pakkumuse olenevalt keelesuunast, tõlketeemast ja materjali mahust. Jääme päringut ootama ja vastame tunni jooksul.