Andmekaitse ja sertifikaadid

Saada päring

Sertifikaadid ja tööstruktuur

Luisa Tõlkebüroo juhtimissüsteem on üles ehitatud lähtuvalt rahvusvahelise kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2015 ja tõlketeenuse standardi ISO 17100:2015 ning kirjaliku masintõlkestandardi ISO 18587:2017 nõuetest. Ettevõte omab ISO 9001 sertifikaati alates 2007. aastast, ISO 17100 sertifikaati 2016. aastast ja ISO 18587:2017 sertifikaati 2021. aastast.

ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamisel oleme juhindunud tõlketeenuse standardi nõuetest, millest lähtume ka oma igapäevatöös. Tellimuste vastuvõtu ja edasise organisatoorse tööga tegelevad atesteerimise läbinud projektijuhid.

Lisaks on Luisa Krediidiinfo poolt hinnatud Eduka Eesti Ettevõtte tunnistusega, mille kohaselt oleme saavutanud majandus-, finants- ja maksekommete koondhinde „väga hea (AA)“.

Meid usaldavad järgmised kliendid:

Saabunud tellimus läbib järgmised etapid:

  1. tellimuse vastuvõtmine, teksti sisu hindamine, faili(de) arhiveerimine, tõlkeettevalmistuse tegemine (failide puhastamine ja analüüsimine), tõlkijale/toimetajale edastamine;
  2. tõlkimine;
  3. sisuline ja keeleline toimetamine (alati sihtkeelt emakeelena kõneleva keeletoimetaja poolt);
  4. tehniline korrektuur ehk väljastusülevaatus enne faili kliendile edastamist;
  5. valmis töö edastamine kliendile.

Konfidentsiaalsuse ja andmekaitse tagamine

Kõik meie klientide mistahes tõlkematerjalid on konfidentsiaalsed. Luisa kohustub hoidma tellija ametisaladust, mis saab talle teatavaks vahetult tõlkematerjalide kaudu. Samuti kohustume hoidma ka muul viisil Luisa Tõlkebüroole usaldatud ametisaladusi. Teeme omalt poolt kõik endast oleneva, vältimaks tellija ametisaladuse teatavaks saamist kolmandatele isikutele, võttes endale vastutuse nii oma kaastöötajate kui ka tõlkijate eest. Luisa tagab, et eelmainitud isikutel ei oleks põhjuseta juurdepääsu kliendi teabele ja et isikud, kellele selline juurdepääs võimaldatakse, oleksid kohustatud ametisaladust hoidma vähemalt samas ulatuses kui Luisa ise. Samuti garanteerib Luisa, et konfidentsiaalsuse kohustus jääb püsima ka pärast koostöösuhte lõppemist.

Hinnapäring

Osutame järgmisi teenuseid: kirjalik tõlge, vandetõlge, suuline tõlge (sünkroontõlge, järeltõlge, sosintõlge), kujundustööd, keelekorrektuur, toimetamine, trükieelne väljastuskontroll, transkribeerimine, subtiitrite tõlge jpm. Teeme teile personaalse pakkumuse olenevalt keelesuunast, tõlketeemast ja materjali mahust. Jääme päringut ootama ja vastame tunni jooksul.