Mis on korrektuuri ja toimetamise vahe?

Korrektuuri käigus parandatakse ortograafiavead, toimetamise käigus ka sõnajärje- ja stiilivead. Kui tegemist on tõlketekstiga, siis toimetamise käigus võrreldakse tõlketeksti ka algkeelega, kuid korrektuuri puhul üldiselt mitte.

Hinnapäring

Osutame järgmisi teenuseid: kirjalik tõlge, vandetõlge, suuline tõlge (sünkroontõlge, järeltõlge, sosintõlge), kujundustööd, keelekorrektuur, toimetamine, trükieelne väljastuskontroll, transkribeerimine, subtiitrite tõlge jpm. Teeme teile personaalse pakkumuse olenevalt keelesuunast, tõlketeemast ja materjali mahust. Jääme päringut ootama ja vastame tunni jooksul.