Juriidika

Õigustekstidega tegelevad osakonna projektijuhid Raili (juriidika@luisa.ee) Tallinnas ja Sille (dokumendid@luisa.ee) Tartus. Teeme tihedat koostööd pankade, advokaadibüroode, kohtute, inkassofirmade, Eesti riigiasutuste ja Euroopa Liidu institutsioonidega.

Peamised teemad ja materjalid, millega igapäevaselt tegeleme – eriliiki lepingud, põhikirjad, registriväljavõtted, volitused, kohtumäärused ja -otsused, erinevad seadusesätted, hagid, kohtulahendid, advokaadibüroode ja riigiasutuste kodulehetekstid, kirjavahetus, Euroopa Liidu õigustekstid, suulised tõlked, vandetõlked kõikidel Eestis pakutavatel keelesuundadel ja enamgi veel.

Juriidikaosakonna projektijuht Raili Reinsoo

Meie kliente:

Konfidentsiaalsus

Suurem osa tehtud tõlgetest on konfidentsiaalsed. Materjalide konfidentsiaalsus on tagatud nii hea äritava kohaselt kui ka konfidentsiaalsuslepinguga. Tõlkimiseks edastatud kliendi omandi säilitamiseks on loodud süsteem, mis tagab teabe konfidentsiaalsuse ja omandi säilimise.

Juba praegu kasutavad paljud kliendid võimalust laadida faile ja jälgida arvepidamist otse meie andmebaasis. Nii jääb failide liigutamine e-posti teel ära ja kõik tööd on pidevalt kättesaadavad kindlas kohas, kuhu pääseb personaalse kasutajatunnusega. Küsige mugava kliendiplatvormi kohta täpsemalt meie IT projektijuhilt hendrik@luisa.ee.

Usaldusväärsus

Õigustekstide tellijad on ülimalt asjalikud ja konkreetsed – sageli on klientidel kindel ettekujutus, mida ja kuidas nad soovivad. Tekstid on enamjaolt keerulised ja tõlked peavad valmima väga kiiresti. Seetõttu kasutame juriidikaosakonnas ainult selliseid tõlkijaid ja toimetajaid, kes on väga kiired, aga samas põhjalikud ning valdkonna teemadega hästi kursis – vandetõlgid, praktiseerivad juristid, advokaadid, juriidikale spetsialiseerunud tõlkijad ja keeletoimetajad. Kõikidel tõlkemeeskonna liikmetel on vähemalt 7-aastane tõlke- ja toimetamiskogemus.

Igapäevaselt tõlgime ja toimetame 100 lehekülge õigusalaseid tekste. Keelte valik ei ole piiratud – harvaesinevate keelte tõlkijad ja toimetajad leiduvad meie rohkearvuliste koostööpartnerite hulgast üle maailma.

Luisa kauaaegseid juriidikatõlkijaid ja -toimetajaid

Võta ühendust juriidika@luisa.ee või telefonil 626 4284.

ЗАПРОС ЦЕНЫ

Мы сделаем Вам персональное предложение на основании языковой пары, темы, объема и результатов анализа текста. Для этого воспользуйтесь нашим удобным и быстро заполняемым бланком запроса.