Reklaam ja loomingulised tekstid

ЗАПРОС ЦЕНЫ

Loominguline lähenemine

Paljudele tekstidele tuleb läheneda loovalt ja sageli tekste ka lokaliseerida ehk kohandada vastava keeleruumi lugejale suupäraseks.

Teemakohaste projektide hulka kuuluvad näiteks turismi-, ajaloo-, spordi- ja vabaajatekstide, ajaleheartiklite, menüüde, reklaamide ja kodulehtede, haridusteemaliste materjalide, kinnisvara ja telekommunikatsiooni valdkonna tekstide tõlked ja keeletoimetustööd.

Kõikidele keeleküsimustele leiab meie reklaamitõlgetega tegelev projektijuht Nele Nikopensius hea lahenduse koos meie emakeelsete tõlkijate ja toimetajate abiga. Keelevalikus on üle 50 võõrkeele.

Projektijuht Nele Nikopensius

Meie kliente:

Sloganite tõlkimine

Kõige suuremaks väljakutseks on sloganite tõlkimine. Sellistel puhkudel pakume välja mitu varianti, sest reeglina ei ole reklaamlause otse tõlgitav. Parimaid näiteid ajaloost on olnud õllereklaami „Kammi sassi“ tõlkimine inglise ja vene keelde. Andis ikka pead murda!

Siia kategooriasse kuulub ka näiteks juurutatavate tootenimede keeleline testimine – kas toode või teenus vastavas keeles ja keeleruumis on müügikõlbulik või on sel negatiivne alatoon.

Teisi meie loominguliste tõlgete näiteid saab vaadata siit.

ЗАПРОС ЦЕНЫ

Мы сделаем Вам персональное предложение на основании языковой пары, темы, объема и результатов анализа текста. Для этого воспользуйтесь нашим удобным и быстро заполняемым бланком запроса.