Juunioritõlge

Saada päring

Soovid kandideerida juunioriks?

Kui oled noor ja andekas ning näed oma tulevikku tõlkijana, pole kogemuse puudumine enam töö saamisel takistus. Tõlkebürood eeldavad tõlkijakandidaatidelt üldjuhul päris suurt kogemust. Luisas on seatud alampiiriks 500 tõlgitud lehekülge või 120 000 sõna. Äsja ülikooli lõpetanud või veel õppival filoloogil või muidu keeleliselt andekal noorel pole sellist mahtu aga veel kogunenud ja nii võivad talendid hoopis kaotsi minna. Meie seda kindlasti ei soovi ja seepärast pakume alates aastast 2012 Euroopa tõlketurul uudset võimalust: nooremtõlkijate programmi. Lühidalt öeldes saame algajale hea potentsiaaliga tõlkijale pakkuda tõlkepraktikat.

Nooremtõlkija tööst

Nooremtõlkija tööde hulka kuuluvad n-ö lihtsamad materjalid: resümeed, lihtsamad erialatekstid (majandus, pangandus, tervishoid, tehnika, õigus jm), kirjavahetus, tarbetekstid, artiklid, juhendid, mitmesugused muud (õppe)tööks vajalikud tekstid jne. Sobivad teemad selguvad kandidaatide proovitöödest.
Nooremtõlkija oled senikaua, kuni tõlgitud saab 500 lehekülge. Levinumatel keelesuundadel võtab see aega kaks-kolm aastat.

Parimatele, kelle tööde kohta on saadud väga head tagasisidet, kes on usinalt osalenud vanemtoimetajate koolitustel ja kes on selleks ajaks omandanud ka kõrghariduse, pakub Luisa võimaluse korral tööd juba edasijõudnutele mõeldud tingimustel.

Küsimusele „Kas pean olema keeleala üliõpilane või filoloog, et konkursile pääseda?“ vastame selgelt EI! Peale filoloogide on palju neid noori, kes on küll valinud muu eriala, aga kes oleksid ka suurepärased tõlkijad. Neile talentidele tuleme oma programmiga sammukese vastu. Olgu öeldud, et filolooge on tõlkijate hulgas umbes pool.

Teise poole moodustavad muud kõrgharidusega spetsialistid väga paljudelt aladelt: IT-spetsialistid, arstid, bioloogid, keemikud, insenerid, juristid, arhitektid, õpetajad, õppejõud, turunduspraktikud, reklaamiasjatundjad, majanduse, panganduse või kindlustuse taustaga tõlkijad, geenitehnoloogid, ajaloolased, matemaatikud jne.

Mida me ootame?

Tõlkekogemus Eesti suurimas tõlkebüroos koos tagasiside ja lisakoolitusega, mida pakuvad emakeelsetest kõnelejatest keeletoimetajad, annab noortele kopsaka pagasi. Meie eeldame programmis osalejatelt üksnes keeleoskust, õpihimu, operatiivsust ja koostöövalmidust.

Juuniorprogrammi sisu on iseseisev töö reaalselt tellitavate tõlkematerjalidega. Peamine rõhk on vanemtoimetajate paranduste arvessevõtmisel ja läbitöötamisel – ehk pidev enesetäiendamine toimetatud tõlgete abil. Peale pideva tagasiside saab nooremtõlkija tehtu eest ka tükitöötasu.

Ootame sind kandideerima, kui oled vähemalt esimese kursuse üliõpilane, muid vanuselisi ega ka valdkondlikke piiranguid ei ole. Kogemust pole vaja ette näidata, ainus tingimus on väga hästi tehtud proovitõlge ühes või mitmes enda valitud valdkonnas ja keelesuunal. Programmis pääseb osalema ainult siis, kui proovitöö on piisavalt hea.

Seega peab kandidaadil väga hea keeleoskus mõistagi juba olemas olema, kusjuures sama tähtis kui lähtekeele valdamine on sihtkeele suurepärane oskus ja ka lihtsalt hea keelevaist. Mõistlik on valida üks-kaks teemavaldkonda, milles tunned end kodusemalt, ja täiendada selles oma teadmisi, olgu siis tegu IT, masinate, ehituse, meditsiini, õiguse, majanduse või muuga – ühtviisi pädev kõikidel aladel ollakse väga harva.

Mida me pakume?

Konkursi läbinu saab

– võimaluse teha reaalselt tellitavaid tõlketöid,
– töö eest nooremtõlkija tasu,
– meie kogenud keeletoimetajatelt tagasisidet ja juhtnööre,
täienduskoolitust meie vanemtõlkijate ja/või toimetajate käe all ning abi tõlkeabiprogrammide tundmaõppimisel,
tõlkepraktika tõendi, mille võib soovi korral oma koolile esitada (olenemata tõlgitud lehekülgede arvust).

Oodatud keelepaarid

Kõige rohkem saame tõlkepraktikat pakkuda eesti-inglise, inglise-eesti, eesti-vene, eesti-soome, inglise-vene ja soome-eesti keelesuundadel. Selliseid tõlketellimusi esineb kõige rohkem. Ka paljude muude keelesuundade huvilised on oodatud ja tööd saame pakkuda neilegi.

Osa tõlkesuundi on aga sellised, kus nooremtõlkijaid juba piisavalt ja praegu uusi kaasata ei saa (hollandi, hiina, hispaania ja prantsuse keel). Uuendame seda infot iga konkursi eel.

Konkursid toimuvad alates 2012. aasta sügisest.
Kandideerida saab kaks korda aastas:

  • kevadkonkurss kestab 1. kuni 10. märtsini,
  • sügiskonkurss 1. kuni 10. oktoobrini.

Konkursil osalemiseks saada konkursi toimumise ajal aadressile cv@luisa.ee:
– sooviavaldus, milles kirjelda oma keeletausta ja -kogemusi (mis keelest mis keelde ja mis teema(de)l soovid tõlkida, kas oled juba midagi tõlkinud, elanud võõrkeelses keskkonnas, tunned juba tõlkeabiprogramme jne),
– korrektne CV.

NB! Mõne keelepaariga võib kandideerida ka konkursivälisel ajal – näiteks

  • eesti-soome ja eesti-rootsi

keelepaarid on avatud noorte tegijate sooviavaldustele.

Proovitõlge

Peale CV ja sooviavalduse saabumist saadame proovitõlkefaili, kuhu on koondatud mitu tekstilõiku eri teemadel. Proovitõlke pikkus on kokku umbes 2 lehekülge või 600 sõna ja töö tegemiseks on aega 2-3 tööpäeva. Pärast proovitõlke tegemist lisa palun vastuskirjaga juurde, millised teemad tundusid kõige paremini sobivat.

Faili nimeks palun pane ette kirja nii: Eesnimi-Perekonnanimi_keelesuund_….

Meie vanemtoimetajad vaatavad tõlke üle ja annavad tagasisidet.

Kui kõik sobib, saame kokku, sõlmime lepingu ja võid peagi tõlkepraktikaga algust teha.

Hinnapäring

Osutame järgmisi teenuseid: kirjalik tõlge, vandetõlge, suuline tõlge (sünkroontõlge, järeltõlge, sosintõlge), kujundustööd, keelekorrektuur, toimetamine, trükieelne väljastuskontroll, transkribeerimine, subtiitrite tõlge jpm. Teeme teile personaalse pakkumuse olenevalt keelesuunast, tõlketeemast ja materjali mahust. Jääme päringut ootama ja vastame tunni jooksul.