Vandetõlk

Saada päring

Vandetõlk teeb ametlikke tõlkeid ja kinnitab need oma allkirjaga. Vandetõlkide ehk meie dokumendiosakonna poole ootame pöörduma siis, kui Eesti või välisriigi ametiasutusele on vaja esitada mõne dokumendi – nt diplomi, registri väljavõtte, kohtulahendi, notariaalakti vms – ametlik tõlge. 

Vandetõlk võib kinnitada tõlke raames ka väljatrükke ja ärakirju ning korraldada tõlgitava dokumendi või tõlke apostilliga kinnitamise notari juures. Seega võib vandetõlk teha peaaegu kõiki toiminguid, mida on vaja selleks, et dokumendi tõlke saaks esitada ametiasutusele.  

Kui dokument on vaja tõlkida võõrkeelest eesti keelde ja selle keelesuuna vandetõlki Eestis pole, saame teha notariaalselt kinnitatud tõlke, millel on sama õigusjõud nagu vandetõlkel. Võõrkeelest eesti keelde tõlgitud dokumentidel võivad notarid kinnitada tõlkija allkirja õigsust kuni 2020. aastani, kui see pädevus antakse üle vandetõlkidele.

Hinnapäring

Osutame järgmisi teenuseid: kirjalik tõlge, vandetõlge, suuline tõlge (sünkroontõlge, järeltõlge, sosintõlge), kujundustööd, keelekorrektuur, toimetamine, trükieelne väljastuskontroll, transkribeerimine, subtiitrite tõlge jpm. Teeme teile personaalse pakkumuse olenevalt keelesuunast, tõlketeemast ja materjali mahust. Jääme päringut ootama ja vastame tunni jooksul.