INGLISE-EESTI TÕLGE

Saada päring

Kui vajad tõlget inglise keelest eesti keelde, siis oled täiesti õiges kohas. Inglise-eesti tõlgete maht moodustab kõikidest keelepaaridest kokku 29%, olles seega tugev liider kogu meie pea 300 teenuse seas. Pakume olenevalt vajadusest ja teksti kasutuseesmärgist eri hinnaklassi ja viimistlusastmega tõlkeid.

Juunioritõlge – tiheda konkursi läbinud noortõlkijad tegelevad koostöös meie vanemtoimetajatega tarbetekstide, kasutusjuhendite, kultuuri-, ajaloo-, haridus- ja koolitusmaterjalidega, lihtsamate lepingute ja tervishoiuteemaliste tekstidega ning paljude muude varia teemadega. Lisaks on juuniorid ka väga tublid subtiitrite tõlkijad. Juunioritõlke hind inglise-eesti suunal on alates 11,90 eurot + km ühe standardlehekülje eest (1800 tähekohta).

Klassikaline tõlge – meie pika kogemusega tõlkijad (mh vandetõlgid) tegelevad koostöös keeletoimetajatega sadade teemadega. Eri osakondades töötavad projektijuhi juhtimisel teemameeskonnad, kes on spetsialiseerunud majandusele-pangandusele, meditsiinile, tehnikale ja juriidikale.

Inglise-eesti klassikaline tõlketeenus on meie klientide seas kõige populaarsem.

Inglise-eesti tõlkelehekülje hind on keskmiselt 15,90 eurot + km.

Ekstratõlge tähendab, et tõlkemeeskonnas on üks silmapaar juures. Peale erialatõlkija ja keeletoimetaja on kaasatud veel kolmas ekspert. Ekstrateenust soovitame, kui tegu on kaalukamate materjalidega, näiteks avaldatavad käsiraamatud vm trükised, loovad copywrite-tekstid, väga kitsa eriala tekstid, kus on vaja kaasata erialaspetsialiste, ja muud taolised juhtumid.

Inglise-eesti ekstratõlke leheküljehinnad algavad 21 eurost + km.

Hinnapäring

Osutame järgmisi teenuseid: kirjalik tõlge, vandetõlge, suuline tõlge (sünkroontõlge, järeltõlge, sosintõlge), kujundustööd, keelekorrektuur, toimetamine, trükieelne väljastuskontroll, transkribeerimine, subtiitrite tõlge jpm. Teeme teile personaalse pakkumuse olenevalt keelesuunast, tõlketeemast ja materjali mahust. Jääme päringut ootama ja vastame tunni jooksul.