Juunioritõlge

Väärt tõlked meie uuelt põlvkonnalt!

Juuniortõlkija on unikaalsesse juuniorprogrammi pääsenud perspektiivikas noortõlkija, kes on läbinud tiheda konkursi ja töötab Luisa vanemtoimetajate käe all.
Juunioritõlge on juuniorile sobival teemal ja keelesuunal tehtud tõlge, mille on üle kontrollinud vanemtoimetaja.
Juunioriteenuse hind on tavatõlkest ∼25% soodsam.
Juunioritõlge sobib ettevõtetele ja asutustele (ärikirjad, artiklid, juhendid, lihtlepingud, pressiteated, koolitusmaterjalid, ametijuhendid jm); üliõpilastele ja õppejõududele (resümeed, lõputööd, õppekirjandus jm); eratellijatele (kirjavahetus, kokkuvõtted, lihtdokumendid jt tõlked arusaamise eesmärgil).

 

Kuula intervjuusid juunioriprogrammi asjaosalistega siit!
Tartu Ülikooli tublide kandidaatide edust juuniorikonkursil saad lugeda TÜ uudistest!

Anname noortele ja andekatele võimaluse!
Juunioriteenus sündis kahe huvipoole aktiivsel toel:
1) kliendid vajasid üha sagedamini odavamat „lihttõlget“,
2) väga paljud noored tõlkijad otsisid tõlkepraktika võimalusi.
Esimene juunioritõlke tellimus esitati 2013. aasta jaanuaris ja paari kuuga oli tellijaid 50 kliendi ringis. Eelmisel aastal jõudis tellijate hulk 400 kliendini, kes usaldavad oma igapäevatõlked meie noortõlkijate hoolde. Juunioritõlkena tellitakse peamiselt resümeesid, hotelli- ja turismitekste, spaamaterjale, haridustekste, majandus-, spordi- ja kultuuriteemalisi artikleid, sisukokkuvõtteid pikematest materjalidest, tüüplepinguid, teenusmajandusega seotud kirju, kasutusjuhendeid (printerid, mobiilside, kodutehnika jms), tervishoiutekste, ajaloomaterjale, lihtsamat pangandustki ja palju muud.

Hindame teie teksti ja keelesuuna sobivust meie juunioridele ja teeme parima võimaliku pakkumise!
KÜSI LISA: juunior@luisa.ee, 626 4283

JUUNIORITEENUS

… on noore tõlkija ja vanemtoimetaja ühistöö tulemus.

Juunioriteenust arendame üheskoos Tartu Ülikooliga.

Juunioritõlke korral tegutseme nii:
– anname tõlke töösse juuniorile, kes tõlgib keelesuunal ja teemadel, milles ta on saanud meie vanemtoimetajate heakskiidu,
– pärast tõlke valmimist toimetab vanemtoimetaja (kõikidel keelte puhul emakeelne keelekasutaja) teksti sisuliselt ja teeb ka keelekorrektuuri,
– lõpetuseks läbib materjal ka väljastuskontrolli, mille teeb tehniline toimetaja.
Juunioriteenus on ∼25% võrra soodsam kui klassikaline teenus.

• 12 keelepaari • 65 juuniori • 30 tõlketeemat
Küsi pakkumist: juunior@luisa.ee, 626 4283

EKSTRATEENUS

erialatõlkija + erialatoimetaja + keeletoimetaja + väljastuskontroll

KLASSIKALINE

erialatõlkija + keeletoimetaja + väljastuskontroll

JUUNIORITEENUS

juuniortõlkija + vanemtoimetaja + väljastuskontroll

Töö kiire ja professionaalne! Kindlasti kasutame Luisa Tõlkebüroo teenuseid ka edaspidi! Annika Luik, Tradehouse OÜ

Väga hea tõlge, ausalt! Üks parimaid, mida olen kunagi saanud… Arno Vaik, Birger Trading OÜ

Soovid kandideerida juunioriks?

Kui oled noor ja andekas ning näed oma tulevikku tõlkijana, pole kogemuse puudumine enam töö saamisel takistus. Tõlkebürood eeldavad tõlkijakandidaatidelt üldjuhul päris suurt kogemust. Luisas on seatud alampiiriks 500 tõlgitud lehekülge. Äsja ülikooli lõpetanud või veel õppival filoloogil või muidu keeleliselt andekal noorel pole sellist mahtu aga veel kogunenud ja nii võivad talendid hoopis kaotsi minna. Meie seda kindlasti ei soovi ja seepärast pakume alates aastast 2012 Euroopa tõlketurul uudset võimalust: noortõlkijate programmi. Lühidalt öeldes saame algajale hea potentsiaaliga tõlkijale pakkuda tõlkepraktikat.

Juuniorprogrammi sisu on iseseisev töö reaalselt tellitavate tõlkematerjalidega. Peamine rõhk on vanemtoimetajate paranduste arvessevõtmisel ja läbitöötamisel – ehk pidev enesetäiendamine toimetatud tõlgete abil. Peale pideva tagasiside saab noortõlkija tehtu eest ka tükitöötasu.
Ootame Sind kandideerima, kui oled vähemalt esimese kursuse üliõpilane, muid vanuselisi ega ka valdkondlikke piiranguid ei ole. Kogemust pole vaja ette näidata, ainus tingimus on väga hästi tehtud proovitõlge ühes või mitmes enda valitud valdkonnas ja keelesuunal. Programmis pääseb osalema ainult siis, kui proovitöö on piisavalt hea.

Seega peab kandidaadil väga hea keeleoskus mõistagi juba olemas olema, kusjuures sama tähtis kui lähtekeele valdamine on sihtkeele suurepärane oskus ja ka lihtsalt hea keelevaist. Mõistlik on valida üks-kaks teemavaldkonda, milles tunned end kodusemalt, ja täiendada selles oma teadmisi, olgu siis tegu IT, masinate, ehituse, meditsiini, õiguse, majanduse või muuga – ühtviisi pädev kõikidel aladel ollakse väga harva.

Noortõlkija tööde hulka kuuluvad n-ö lihtsamad materjalid: resümeed, lihtsamad erialatekstid (majandus, pangandus, tervishoid, tehnika, õigus jm), kirjavahetus, artiklid, juhendid, mitmesugused muud (õppe)tööks vajalikud tekstid jne. Sobivad teemad selguvad kandidaatide proovitöödest.

Noortõlkija oled senikaua, kuni tõlgitud saab 500 lehekülge. Levinumatel keelesuundadel võtab see aega kaks-kolm aastat. Parimatele, kelle tööde kohta on saadud väga head tagasisidet, kes on usinalt osalenud vanemtoimetajate koolitustel ja kes on selleks ajaks omandanud ka kõrghariduse, pakub Luisa võimaluse korral tööd juba edasijõudnutele mõeldud tingimustel.
Küsimusele „Kas pean olema keeleala üliõpilane või filoloog, et konkursile pääseda?“ vastame selgelt EI! Peale filoloogide on palju neid noori, kes on küll valinud muu eriala, aga kes oleksid ka suurepärased tõlkijad. Neile talentidele tuleme oma programmiga sammukese vastu. Olgu öeldud, et filolooge on tõlkijate hulgas umbes pool. Teise poole moodustavad muud kõrgharidusega spetsialistid väga paljudelt aladelt: IT-spetsialistid, arstid, bioloogid, keemikud, insenerid, juristid, arhitektid, õpetajad, õppejõud, turunduspraktikud, reklaamiasjatundjad, majanduse, panganduse või kindlustuse taustaga tõlkijad, geenitehnoloogid, ajaloolased, matemaatikud jne.

Tõlkekogemus Eesti suurimas tõlkebüroos koos tagasiside ja lisakoolitusega, mida pakuvad emakeelsetest kõnelejatest keeletoimetajad, annab noortele kopsaka pagasi. Meie eeldame programmis osalejatelt üksnes keeleoskust, õpihimu, operatiivsust ja koostöövalmidust.

Konkursi läbinu saab

– võimaluse teha reaalselt tellitavaid tõlketöid,
– töö eest noortõlkija tasu,
– meie kogenud keeletoimetajatelt tagasisidet ja juhtnööre,
täienduskoolitust meie vanemtõlkijate ja/või toimetajate käe all ning abi tõlkeabiprogrammide tundmaõppimisel,
tõlkepraktika tõendi, mille võib soovi korral oma koolile esitada (olenemata tõlgitud lehekülgede arvust).

NB! Mõne keelepaariga võib kandideerida ka konkursivälisel ajal – näiteks eesti-soome suund on avatud aasta lõpuni. Osa tõlkesuundi on aga juba „ülerahvastatud“ ja uusi noortõlkijaid kahjuks juurde kaasata pole võimalik (hollandi, hiina, hispaania, prantsuse ja saksa keelesuundadel).

Konkursid toimuvad alates 2012. aasta sügisest. Selle aasta konkurss on juba kaheksas ja kestab 1. oktoobrist kuni 21. oktoobrini.

Konkursil osalemiseks saada konkursi toimumise ajal aadressile cv@luisa.ee:
sooviavaldus, milles kirjelda oma keeletausta ja -kogemusi (mis keelest mis keelde ja mis teema(de)l soovid tõlkida, kas oled juba midagi tõlkinud, elanud võõrkeelses keskkonnas, tunned juba tõlkeabiprogramme jne),
– korrektne CV,
tõlkenäide sinule sobival teemal ja keelesuunal.

Tõlkenäiteid võib olla üks või mitu, igaüks kuni 2500 tähemärki. Vali teema(d), milles tunned ennast kõige tugevamalt (välja arvatud ilukirjandus). Ära unusta lisada originaali või tõlkeabiprogrammiga tehtud tõlke puhul puhastamata faili (failinimed koosta selliselt: Eesnimi Perekonnanimi_keelesuund_teema).

Enda valitud proovitöö õnnestumise korral lähed teise vooru, kus tuleb teha meie tüüpteksti proovitõlge. Selle valime oma igapäevatõlgete seast ja teema kattub sinu esimese proovitöö omaga. Kui kõik sobib, sõlmimegi lepingu ja võid peagi tõlkima asuda.